Nederweert Anders staat voor:

A: Aansprekend; Wij zoeken de verbinding om als gemeenschap zorg te dragen voor ons mooie Nederweert.

N: Nageslacht; Wij hebben de wereld te leen met de plicht naar onze (klein)kinderen om er goed voor te zorgen.

D: Doelgericht; Via woorden naar daden. Versterken van bestaande, stimuleren en initiëren van nieuwe initiatieven. Nederweert in beweging!

E: Evenwicht; Via nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten en met participatie van inwoners naar een beter evenwicht tussen welvaart en welzijn, economie, duurzaamheid, natuur en milieu.

R: Rechtvaardig; Sociale rechtvaardigheid als toetssteen op elk terrein. Iedereen doet en telt mee.

S: Samen(leving); De gemeente Nederweert zijn wij met elkaar.

Benieuwd naar onze ideeën en plannen voor de komende jaren? Je leest het in ons verkiezingsprogramma.