Nederweert Anders is een maatschappelijke beweging die staat voor:

A: Aansprekend. Nederweert ben en doe je samen!

N: Natuurlijk. Via dialoog, zowel in “digitale communities” (groepsapps rondom bepaalde thema’s) als in “ fysieke ontmoetingen”, ons doel bereiken en daarmee oude patronen en hokjes denken te doorbreken.

D: Doelgericht. Via woorden naar daden. Bundelen en versterken van oude, stimuleren en initiëren van nieuwe initiatieven. Nederweert in beweging!

E: Evenwicht. Via nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten, met participatie van inwoners, naar een nieuw evenwicht tussen welvaart en welzijn: economie, duurzaamheid en natuur/ milieu.

R: Rechtvaardig. Via sociale rechtvaardigheid als toetssteen op elk terrein.

S: Samen(leving). Het algemeen / gewogen belang gaat boven (gevestigde) deelbelangen

Doelstelling:
De doelstelling van “Nederweert Anders” is dat zij wil staan voor een andere aanpak, voor een andere manier van besluitvorming dus voor een ander maatschappelijk en dus politiek proces. “Nederweert Anders” staat voor beïnvloeding van de kwaliteit van gemeentelijk bestuur door middel van het creëren van draagvlak onder onze inwoners en te streven naar nieuwe vormen van democratische besluitvorming, waarbij de stemmen van alle(n) burgers gehoord worden vanaf het allereerste begin en niet pas op het einde van het besluitvormingsproces.

Wij horen en luisteren naar deskundigen, inwoners, belanghebbenden en andere politieke partijen. Het kan daarna gebeuren dat er verschillende meningen zijn maar dat is voor “Nederweert Anders” geen probleem. Hiermee bereiken wij namelijk samenhangende en doordachte besluitvorming. Wij zoeken dus nadrukkelijk de dialoog, waarbij niet alleen de economische (agrarische) pijler centraal staat, maar er een duidelijk evenwicht dient te zijn met maatschappelijke acceptatie, lokale milieuaspecten en het behoud van het karakteristieke landschap. Het moet ANDERS.