Terugblik raadvergadering 25 juni

De raadsvergadering van 25 juni stond in het teken van (financieel) terugblikken en vooruitkijken. Daarnaast stond de behandeling van de kadernota op de agenda waarin het college de plannen voor de periode 2020 tot 2023 presenteerde. Alle politieke partijen reageerden uitvoerig op de stukken waarbij opviel dat voor de coalitie het glas half vol is en voor de oppositie het glas half leeg.

Unaniem werd door alle partijen erkend dat we in een moeilijke tijd leven waarin grote vraagstukken op ons afkomen. Klimaatverandering, transitie in de landbouw, woningnood, verkeersveiligheid, leegstand in het centrum. Enkele onderwerpen die de revue passeerden en waar iedereen het over eens is dat het aangepakt moet worden. Echter, in de oplossingen verschillen de partijen.

Vanuit Nederweert Anders leggen we de prioriteit op gezondheid en leefklimaat. Met het streven naar meer groen en biodiversiteit in onze gemeente hopen we een bijdrage te leveren aan een betere luchtkwaliteit. Dit zorgt voor een gezondere leefomgeving. Ons amendement om een Tiny Forest te realiseren in onze gemeente werd door alle partijen gesteund. Voor onze veiligheid en om de uitstoot van stikstof te verminderen hebben we de toezegging dat later in de nota over mobiliteit, dus over het verkeer, gekeken wordt of de maximumsnelheid in het buitengebied (op de smalle wegen) terug kan naar 60 km/u en in de kernen naar 30 km/u. Prioriteit in de nota komt ook te liggen bij de verbinding van Ospeldijk naar het Buitencentrum voor de fietsers en de wandelaars.

In het sociale domein komt er bij het armoedebeleid met name ook aandacht voor de onze agrarische ondernemers. Bij nieuwe acties in de participatiewet wordt er niet meer alleen over de mensen gesproken maar met name ook met de mensen waar het over gaat.

Er zijn veel andere goede idee├źn op tafel gekomen en goede besluiten over genomen:

– Behoud van cultuurhistorische elementen;

– Meer sportvoorzieningen;

– Facilliteren van maatregelingen die burgers kunnen nemen om de processierups te bestrijden;

– Verruiming van openingstijden van het Gemeentehuis;

– Watertappunten in het openbaar;

Voorstellen van andere partijen die we van harte hebben gesteund.

Nederweert is een mooie gemeente en staat er financieel gezond voor. Dit is een goede basis om verder te bouwen aan een betere toekomst voor de ondernemers en de inwoners van Nederweert.

Ria Stienen

Fractie voorzitster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.