‘Mensen ontwikkelen en laten groeien is altijd mijn passie geweest. Naast mijn werk ben ik meerdere malen actief geweest als vrijwilliger en de laatste jaren heb ik me ingezet voor een stichting die statushouders helpt hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Ik geloof in het goede van de mens en denk dat door krachten te bundelen we veel samen kunnen bereiken.

Als lijsttrekker van Nederweert Anders wil ik me sterk maken voor een beter Nederweert. Hoewel er veel zaken zijn om trots op te zijn (o.a. de natuur, de ouderenzorg, het vrijwilligerswerk in Ospel en Eind) zijn er ook zaken die minder goed gaan. De fijnstofproblematiek is een bedreiging voor de gezondheid van alle Nederweerternaren. Nederweert is een agrarische gemeenschap en hier mogen we trots op zijn. Echter, Nederweert dreigt nu een toevluchtsoord te worden voor vervuilende industrieën die ergens anders in het land worden geweerd.

Het vertrouwen van de burgers in de gemeente hapert doordat besluitvormingsprocessen niet transparant en consequent zijn. Nederweert is als dorp slecht bereikbaar geworden voor de burgers vanuit de kernen. Deze richten zich nu meer op Meijel, Someren, Heythuisen en Weert omdat het boodschappen doen in Nederweert een zorgvuldige voorbereiding vergt hoe je moet rijden.  Ondernemers en detaillisten trekken weg uit Nederweert, deze negatieve spiraal moeten we doorbreken.

Nederweert Anders wil dit doen door burgers hierin actief te betrekken. Geen dure adviesbureau’s maar de kennis bij de inwoners ophalen en serieus nemen.

Nederweert Anders: Betrokken Beter’

Ria Stienen
Woonachtig te: Nederweert
Leeftijd:
Beroep: HR-directeur bij een logistieke dienstverlener
Kinderen: 2
Maatschappelijke functies: Voorzitter kinderdagverblijf|Lid schoolbestuur de Klimop|Penningmeester Eynderhoof
E-mail: ria@nederweert-anders.nl