Ingezonden brief | Gezondheidsrisico’s zullen reus doen wankelen

De volgende ingezonden brief verscheen ook op Nederweert24. Nederweert Anders is zeer betrokken bij het onderwerp luchtkwaliteit en gezondheid in combinatie met de agrarische sector van Nederweert. Vandaar dat we deze brief publiceren. Reageren staat vrij!

 

“De veehouderijsector in Nederweert mocht zich tot dusver gelukkig prijzen. Onvoorwaardelijke steun van de politiek. En de Nederweerters zijn berustend van aard en hebben lange tijd het milieubederf, de landschapaantasting, de overlast en de hinder stilzwijgend geslikt. Maar dat is verleden tijd. Omwonenden van de Gerrisstraat die zich verzetten tegen een nieuwe geitenstal, weten in korte tijd meer dan 600 medestanders te vinden. De bedreiging van onze gezondheid door de industriële veehouderij gaat té ver. Het protest zal daarom alsmaar groeien. En zo zullen de gezondheidsrisico’s de reus doen wankelen.

 

Belang boer telt altijd al zwaarder dan volksgezondheid
Ondanks alle narigheid en zelfs ondanks de gezondheidsrisico’s blijft het CDA/VVD college pal staan achter de sector. Het argument van de gezondheidschade wordt door het gemeentebestuur van de tafel geveegd met de bewering dat er onvoldoende bewijs is voor gezondheidseffecten van de industriële veehouderij. Dit standpunt is uitgedragen in de gemeenteraadsvergadering van februari. En staat heel gedetailleerd in elke milieuvergunning. Bijvoorbeeld die met het nummer UV 20170105. Op te zoeken op de gemeentesite. Zie pagina 17 van de vergunning.

Er is meer aan de hand dan hoegenaamd “onvoldoende bewijs” voor gezondheidsrisico’s. Onderzoekster Floor Haalboom van de universiteit van Utrecht deed een historisch onderzoek naar de aanpak van zoönosen (door mens en dier gedeelde infectieziekten) in de afgelopen eeuw. Een conclusie: de landbouwbelangen waren altijd overheersend ten opzichte van volksgezondheid bij de bestrijding van zoönosen. Een verklaring voor de bepalende positie van de landbouwbelangen zoekt Haalboom bij “de politieke traditie in Nederland (met vooral het CDA en zijn voorgangers, maar ook de VVD als belangenbehartigers van de boeren)”. Bron: Volkskrant 18-09-2017, pag 11. Toegegeven, Nederweert maakte niet speciaal deel uit van het onderzoek evenmin als longontstekingen en ander luchtwegproblemen. Toch durf ik te stellen dat de analyse één op één past in de Nederweertse situatie.

 

Geen serieuze uitwisseling van argumenten
De keuze van de politiek is vóór het (financiële) belang van de boer met verwaarlozing van het belang van de volksgezondheid. De keuze wordt echter nooit uitgesproken. Het is een keuze die in het verborgene blijft. En er wordt nooit een serieuze discussie gevoerd over de gespannen verhouding tussen de industriële veehouderij en volksgezondheid. Ook niet in het dialoogproject dat al jarenlang loopt in Nederweert. Het politieke standpunt is dat bedrijfsuitbreidingen mogelijk, wenselijk, noodzakelijk en onvermijdelijk zijn. Dit standpunt is in steen gebeiteld. Een serieuze uitwisseling van argumenten is dus niet mogelijk.

In plaats van een politieke discussie te voeren gebruikt de politiek een afleidingmanoevre. Door een discussie aan te gaan over de vraag of de gezondheidsrisico’s van de veehouderij bewezen zijn. Een discussie over deze vraag kan niet anders zijn dan een welles-niettes discussie. Wel voldoende, niet voldoende. Want  bewijs met 100 % zekerheid is onmogelijk. De discussie kan zo eindeloos worden gevoerd. En al die tijd blijft de feitelijk gemaakte politiek keuze verborgen.

 

De bewijskwestie
Het is een discussie die moet verhullen, de discussie over het bewijs. Maar daarnaast is de gemeenteslogan van “onvoldoende bewijs” een krakkemikkige verdediging. Want er is wel degelijk bewijs. Er is spijkerhard statistisch bewijs dat wonen in de buurt van (veel) veestallen het risico op longontsteking en andere luchtwegproblemen verhoogt. Dat bleek al in 2016. In 2017 is het statische bewijs verder versterkt in aanvullend onderzoek. Professor Dick Heederik, leider van de onderzoeken is na het aanvullende onderzoek zo zeker van zijn zaak dat hij landelijke aantallen durft te noemen over het aantal extra longontstekingen bij omwonenden van pluimveehouderijen en geitenhouderijen. (bron: www.max5odeur.nl website voor burgers in het buitengebied).

 

Statistisch bewijs betekent niet dat de werkingsmechanismen bekend zijn die de longontsteking veroorzaken, de oorzakelijke relaties. De Gezondheidsraad wees hier recentelijk ook nog eens op. Heederik zoekt de oorzaak van de narigheid bij pluimveebedrijven bij stof en endotoxinen. Mogelijk ook specifieke bacterieën. Rond geitenbedrijven zoekt hij de oorzaak bij schimmels en bacterieën die vrijkomen na verwijdering van de afdekking van mest. Frappant detail dat Heederik vermeldt is het volgende: “mensen die veel buiten zijn, lopen een veel hoger risico dan mensen die weinig buiten komen. Dat verhoogde risico zien we vooral bij geiten.” De Brabantse GGD acht de conclusies van het onderzoek zo sterk dat zij maatregelen nodig acht en aan gemeenten aanbeveelt.

 

Maar de gemeente Nederweert zal niet luisteren naar een gezondheidsdienst. Zij luistert naar het innerlijke landbouwstemmetje. In plaats van te luisteren naar gezondheidsdiensten stelt zij extreme en onmogelijke eisen aan de bewijslast. Zij wil namelijk bewijs dat geldig is voor elk individueel geval: “omdat het VGO onderzoek de veehouderijsector als geheel betreft, kunnen er geen conclusies over een individueel bedrijf  uit afgeleid worden. het onderzoek houdt immers geen rekening met de specifieke omstandigheden van/op dat bedrijf en de nabije omgeving van dat bedrijf.” Bron: vergunning UV 20170105.
Maar de reus, die wankelt al.

 

Het stemhokje komt eraan.

U weet wat u te doen staat.

Ton Geraedts”

Een gedachte over “Ingezonden brief | Gezondheidsrisico’s zullen reus doen wankelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.