‘Mijzelf inzetten voor een ander zit al vanaf mijn jongere jaren in het bloed. Zo is het dat ik mij al enkele jaren interesseer voor de landelijke politiek maar vooral de plaatselijk politiek, omdat je je hier direct kunt inzetten voor de medemens.

Ik heb bewust gekozen om mij verkiesbaar te stellen voor Nederweert Anders omdat ik denk dat deze maatschappelijke beweging bijdraagt aan een transparantere manier van politiek voeren waar de burgers meer dan anders betrokken zullen worden in de besluitvorming en het proces naar deze besluitvorming. Daarnaast wil ik me inzetten om voor jong en oud een steentje bij te dragen aan een duurzaam Nederweert. Een dorp waar we trots op mogen zijn!’

Harm Vaas
Woonachtig te: Nederweert
Leeftijd: 28
Beroep: Leerkracht SBO Palet (Weert)
Hobby’s: Voetbal en Toneel
E-mail: harm@nederweert-anders.nl