Als betrokken burger en actief lid van de Bomen Stichting kom ik voor Nederweert op voor het behouden en vooral meer aanplanten van bomen. Dit kan door woonkernen en natuurgebieden met elkaar te verbinden met groenwallen en bermen wat weer bijdraagt aan meer biodiversiteit.

De landbouw en recreatie heeft hier veel profijt van, het buitengebied wordt aantrekkelijker. Een gebied waar de inwoners van Nederweert en omstreken graag willen zijn. Deze transitie gaan we samendoen door iedereen erbij te betrekken en daardoor zetten we Nederweert meer op de kaart.

Verder vind ik van belang dat de klimaatdoelstellingen van Parijs worden nageleefd, de CO2-uitstoot omlaag moet, moeten we van de fossiele brandstoffen af: iedereen heeft immers recht op schone lucht.  

Bekijk hier alle kandidaten van Nederweert Anders:

 1. Ria Stienen
 2. Jan van Nierop
 3. Els Vaes-Jacobs
 4. Marijke Vaes-Schroën
 5. Gerard Derksen
 6. Marianne Jonkers-Haasen
 7. Cor de Nijs
 8. Stefan van Nierop
 9. Koos Vaes
 10. Maan Vaas
 11. Evert Heemstra
 12. Frank Voss

Benieuwd naar onze ideeën en plannen voor de komende jaren? Je leest het in ons verkiezingsprogramma.