Geen onnodige bomenkap: het kan ook ‘anders’

Leveroysediijk

Afgelopen dinsdag 20 november stond een aantal politiek gevoelige punten op de agenda van de gemeenteraad van Nederweert.

Zo was dankzij Nederweert Anders het collegebesluit tot het kappen van een kleine 200 oude eiken aan de Leveroysedijk opnieuw geagendeerd.

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat de verkeersveiligheid van met name de schoolgaande jeugd gewaarborgd blijft, maar niet op deze naar onze mening veel te rigoureuze manier. Wij waren dan ook zeer blij met het vurige pleidooi van de ‘Stichting groen Weert’ die gebruik maakte van het spreekrecht en met het feit dat het college uiteindelijk instemde met ons verzoek tot heroverweging, waarbij de bomenkap beperkt zal worden tot plekken waar dit voor de verkeersveiligheid strikt noodzakelijk is. Bomen verrijken ons landschap, vangen fijnstof af en bevorderen biodiversiteit. Allemaal zaken waar we niet te lichtzinnig mee om moeten gaan!

De besluitvorming rondom het Centrumplan, in de volksmond ‘plan Wijen’, was een reden voor een goedgevulde raadzaal. Op kritische vragen van Nederweert Anders over de status van het voorstel werd duidelijk, dat instemming met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan in principe ook een instemming betekende met het Centrumplan als geheel. Dit ondanks de mogelijkheid tot het uiten van bezwaren en het indienen van zienswijzen na het ter inzage leggen van het plan.

Uiteindelijk stemde Nederweert Anders als enige fractie tegen, met name vanwege de bouwhoogte (5 lagen, 22 meter), de verkeersafwikkeling met name aan de Geenestraat en dan vooral voor het langzaam verkeer, de mogelijke ontwikkelingsbeperkingen voor andere ondernemers en last but not least het verdwijnen van een supermarkt in de omgeving van onze ouderen en daaraan verbonden de twijfels over de levensvatbaarheid van de Lambertushof.

Ook in andere besluiten liet Nederweert Anders zien te gaan voor een inhoudelijke afweging van argumenten, soms dwars door coalitie- en oppositieverbanden heen.

Zo stemden we samen met de VVD en het CDA in met een bestemmingswijziging van een pluimveehouderij dicht bij de kern tot een minder belastende bedrijvigheid,

in een afweging waarbij bezwaren van omwonenden over geluidsoverlast en verkeerstoename zorgvuldig waren meegenomen.

Nederweert Anders wil graag van de inwoners van groot Nederweert horen hoe zij over Nederweerter kwesties denken.

Laat het ons weten of ga met ons in gesprek via: info@nederweert-anders.nl

Els Vaes-Jacobs

Nederweert Anders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.