‘Al sinds mijn jeugd heb ik wat met de natuur. Ongetwijfeld hebben mijn vele scoutingjaren dit gevoel verder ontwikkeld. Later volgde ik landbouwonderwijs, gevolgd door cultuurtechniek, met als specialisaties natuur, landschap en openluchtrecreatie.

Gedurende 45 jaar heb ik gewerkt aan de inrichting van het buitengebied ten behoeve van allerlei functies zoals: ruilverkavelingen, nationale landschappen, recreatieschappen en ontgrondingen. Na mijn pensionering gebruik ik de door mij opgedane kennis en ervaring om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst voor het buitengebied van Nederweert.’

Cor de Nijs
Woonachtig te: Leveroy
Leeftijd: 68
Beroep: Gepensioneerd (voorheen Project Ontwikkelaar Buitengebied)
Kinderen: 4
Kleinkinderen: 2
Maatschappelijke functies: Voorzitter Vogelwerkgroep|Voorzitter Nederweerter Energie Coöperatie|Woordvoerder Kerngroep Limburg Gezonder
E-mail: cor@nederweert-anders.nl