Wandel mee met Nederweert Anders BUDSCHOP

Nederweert Anders organiseert elke maand een ‘Walk & Talk’ met Nederweertenaren. Telkens in een andere dorpskern en met andere thema’s. Op zondag 12 december is er een route in Budschop uitgestippeld. Thema’s zijn onder andere geur en fijnstof en de ontwikkelingen rondom de kanalenviersprong. Maar ook andere onderwerpen kunnen besproken worden. Iedereen is welkom om aan te sluiten. De wandeling start om 10.30 uur bij Brug 15.

Nederweert Anders
Nederweert Anders gaat in gesprek met burgers en organisaties in Nederweert. In dat kader wordt een aantal activiteiten georganiseerd. De maandelijkse zondagmorgenwandeling is er daar één van. Iedere maand wordt een wandeling uitgestippeld door iemand die bekend is in de desbetreffende kern. Aan elke kern/wandeling worden specifieke thema’s verbonden, maar alles kan besproken worden. Iedereen kan meelopen, iedereen is welkom en al wandelend voeren we het gesprek.

Walk & Talk Budschop
Op zondag 12 december vindt er een ‘Walk & Talk’ in Budschop plaats. Deze dorpskern is volop in beweging. Veel plannen zijn de afgelopen jaren al tot uitvoering gebracht. Denk daarbij aan het bouwen van tientallen woningen en het verfraaien van het park in project ‘de Heerlijckheid’. Andere projecten zitten nog in de plan- ontwerp- of ontwikkelfase; het verplaatsen van de scouting, de aanleg van een fietsbrug over het kanaal en een nieuwe bestemming voor de oude brandweerkazerne. Hoe kijk jij naar deze ontwikkelingen? Wat betekenen deze plannen voor de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid van Budschop. Welke kansen of bedreigingen zijn er? En laten we misschien kansen liggen?

Ook in Budschop hebben we te maken met intensieve veehouderij. Wat betekent dit voor de uitstoot van geur en fijnstof? Hoe ervaar jij dit als bewoner? Een ander thema dat speelt is de pilot afvalinzameling die volgend jaar in Budschop start. ‘Van bakken naar zakken’, een hele verandering. We horen graag hoe jij hierover denkt.

We starten om 10.30 uur bij Brug 15 (aan Budschopkant). De route is 3 à 4 kilometer en loopt via Steer naar de nieuwe scoutingplek. Daarna over de Hulsenweg naar het Sint Rochusplein, de oude brandweerkazerne en via het park terug naar de brug. Op een aantal plekken staan we stil bij ontwikkelingen die daar spelen. Rond 12.00 uur zijn we terug bij de brug.

Zin om mee te wandelen? Doen! Aanmelden hoeft niet. Vragen? Stuur dan een mailtje naar info@nederweert-anders.nl

Unanieme steun voor energiefonds:

Wethouder Ria Stienen krijgt er energie van!

Trots op begroting
Dinsdag 9 november stond de begroting 2022 op het programma.
Een begroting waar we met zijn allen trots op mogen zijn.
Nederweert heeft een sluitende meerjarenbegroting, blijft schuldenvrij, heeft een mooie reservepot en hoeft niet te snijden en schaven zoals in veel andere gemeenten.

Klimaat centraal
In haar Algemene Beschouwingen stelde Nederweert Anders het klimaat centraal. Kijkend naar de uitkomsten van de meest recente onderzoeken en met de vreselijke beelden van de overstromingen nog op het netvlies zijn snelle en effectieve maatregelen broodnodig.
Om in 2035 energieneutraal te zijn zullen we met zijn allen, gemeente, ondernemers en individuele burgers van Nederweert, onze schouders eronder moeten zetten.

Energietransitie voor iedereen
Wij vinden dat deelname aan de energietransitie niet afhankelijk mag zijn van iemands financiële positie.
Juist mensen met een smallere beurs wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen en hebben geen tot weinig mogelijkheden voor de nodige verbeteringen.

Energiefonds
Onder andere met het oog daarop hebben wij een energiefonds voorgesteld van 100.000 euro, dat wordt gedekt uit het begrotingsoverschot en dat eind 2022 wordt geëvalueerd.
We geven hiermee de vrijheid aan het College om initiatieven uit de samenleving te kunnen ondersteunen en maatregelen te treffen waarmee de energietransitie voor iedereen mogelijk wordt. Enkele voorbeelden waaraan we als Nederweert Anders denken zijn leningen voor isolatie, energieadvies door energiecoaches en groene leges.

Wethouder Ria Stienen energiek aan de slag
We vinden het belangrijk dat het College, in samenwerking met andere partijen, waaronder de Provincie en het Rijk, op zoek gaat naar zo veel mogelijk ideeën en mogelijkheden en zich daarbij laat voeden door de inwoners van Nederweert.
Onze wethouder Ria Stienen, verantwoordelijk voor onder andere duurzaamheid en klimaat, kreeg meteen energie van ons voorstel en opperde ideeën waarmee ze voortvarend aan de slag wil.

Nederweert, samen groots, samen doen
Dat het voorstel raadsbreed werd aangenomen biedt volgens Nederweert Anders een mooi perspectief voor de grote opgave waar we voor staan.
Laten we er sámen voor gaan om ook op het gebied van het klimaat het motto van Nederweert gestalte te geven: samen groots, samen doen!

Fractie Nederweert Anders,
Els, Marijke, Jan
Vragen? Ideeën? www.nederweert-anders.nl

“HEI-DAG” en LEVEROYSE WANDELING SUCCES !

“HEI-DAG” en LEVEROYSE WANDELING succes !
Afgelopen weekend mochten we op zaterdag een aantal mensen ontmoeten op de Peelboerderij voor de “hei-dag” en op zondag tijdens de wandeling in Leveroy.  De bedoeling van de “hei-dag” en de verschillende wandelingen is om geluiden, meningen te horen over wat leeft in onze samenleving in groot Nederweert. Deze input kunnen we meenemen in het samenstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma. We zijn tenslotte VÁN en we zijn er tenslotte VÓÓR Nederweert.

COALITIE on TOUR

Bij de start van de raadsperiode in 2018 heeft de coalitie JAN, Nederweert Anders en D66 Nederweert een ambitieus akkoord gemaakt, onder het motto ‘Samen Duurzaam Verbinden’. In de afgelopen jaren zijn veel wensen gerealiseerd. Op zaterdag 16 oktober maakten de drie coalitiepartijen samen een rondtour met een tuktuk langs een groot aantal van deze projecten die inmiddels gerealiseerd zijn of nog in de steigers staan. 

De tour startte in Leveroy waar de coalitie bijvoorbeeld het Huitje bezocht, het prachtige groene hart van het dorp dat er tegenwoordig netjes bij ligt. Ook kreeg de coalitie uitleg over de diverse bouwplannen in de kern. Daarna bezochten de coalitiepartners het mooi vergroende schoolplein van Basisschool De Tweesprong in de kern Nederweert-Eind en namen ze de verduurzamingsplannen voor gemeenschapshuis Reigershorst door. Jan van Nierop van Nederweert Anders: “Dit is een prachtig voorbeeld van duurzaamheid op eigen initiatief van de gemeenschap.”

Van Tiskesweij tot Gutjeszijweg
Langs de bouwlocaties aan Tiskesweij ging de tour verder naar het zonnepark bij Landgoed Het Kruis, waar de problematiek van de beperkte netwerkcapaciteit werd besproken. Via de Noordervaart arriveerde de coalitiepartijen rond het middaguur in de kern Ospel. Daar spraken zij onder meer over de ontwikkeling van het bouwplan Peelwachter en bezochten ze de gymzaal van Basisschool De Schrank waarvan in 2022 de toekomst duidelijk wordt. De lunch werd vervolgens genuttigd in brasserie Vrienden van de Peel in het prachtig verbouwde gemeenschapshuis Haazehoof.

Vervolgens ging de tuktuk naar de voormalige locatie van de brandweerkazerne aan de Gutjeszijweg in Budschop. Daar worden volop nieuwbouwplannen ontwikkeld.

Hotel Nederweert in de steigers
In de kern Nederweert ging de tour langs de locatie Staat richting het Raadhuisplein, waar gebouwd wordt aan het Centrumplan. Via het samenwerkingsproject De Bengele/Uitwijck kwamen de coalitiepartners uit bij de A2. Tegen de achtergrond van deze snelweg verrijzen momenteel de contouren van het nieuwe Hotel Nederweert. Er wordt hard gewerkt om hier 160 hotelkamers te realiseren. Martin van Montfort, D66 Nederweert, vertelt: “De komst van het hotel en andere leisure, de investeringen in Sportpark De Bengele en het verbeteren van de fietsroutes in het gebied versterken elkaar. Samen zorgt het voor een enorme impuls voor onze gemeente en een prachtige entree langs de A2.”

Natuurbegraafplaats bij het Weerterbos
Aan de rand van het Weerterbos stond de coalitie stil bij het initiatief voor een crematorium en natuurbegraafplaats aan de Molswingelsdwarsdijk. Het principeplan hiervan is goedgekeurd en het vergunningstraject is in gang gezet.  

De Pinnenhof gaat weer bruisen
De tuktuk-tour eindigde bij gemeenschapshuis De Pinnenhof in Nederweert, waar op dit moment samen met lokale verenigingen en instellingen wordt gebouwd aan een duurzame toekomst voor dit gemeenschapshuis. Marcel Vossen, fractievoorzitter van JAN, geeft aan: “Mooi dat de gemeenschap samen met de gemeente aan de slag is gegaan om deze bijzondere plek weer te laten bruisen”.
 

De coalitie heeft tijdens deze rondtour veel plekken in de gemeente bezocht en is onder de indruk van de kracht van de gemeenschap. Samen maken wij onze ambities waar!
Met vriendelijke groeten

Jan van Nierop

NEDERWEERT ANDERS verkiezings programma


NEDERWEERT ANDERS AAN DE SLAG met VERKIEZINGSPROGRAMMA. De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen er aan. Iedere politieke partij beraadt zich op zijn verkiezingsprogramma. Nederweert Anders heeft op grote schaal gesprekken georganiseerd om scherp te krijgen wat er leeft in Nederweert. 6 November a.s. vindt er een “hei-dag” plaats. Mensen die mee willen praten kunnen aansluiten.
16 Maart 2022 gaan we met zijn allen weer naar de stembus om onze lokale volksvertegenwoordigers te kiezen. Nederweert Anders wil ook de komende raadsperiode zijn aandeel leveren. Uiteraard wordt daarvoor een verkiezingsprogramma opgesteld: een overzicht van de wensen en overtuigingen die Nederweert Anders over de bühne wil brengen. Het is belangrijk dat kiezers weten waarvoor een partij staat en wat ze daarvan mogen verwachten.
Nederweert Anders heeft ervoor gekozen om het verkiezingsprogramma op interactieve wijze tot stand te laten komen. Eerst met zoveel mogelijk burgers in gesprek om te horen welke thema’s belangrijk zijn in Nederweert en hoe mensen daarover denken en vervolgens de eigen opvattingen daarover –gesterkt door alles wat daarover gehoord is- openbaar maken. Dan weten de kiezers wat voor vlees ze in de kuip hebben. Zo hebben de afgelopen tijd allerlei gesprekken met groepen en individuele Nederweertenaren plaatsgevonden en staan er nog een aantal op de planning.
Tijdens de “hei-dag” van 6 november staan de mensen die samen Nederweert Anders vormen, stil bij wat er allemaal is opgehaald en hoe dat moet landen in het verkiezingsprogramma. Een aantal thema’s is al duidelijk: “Gezondheid en milieu”, “Mensen in een achterstandspositie”, “Energietransitie” en “Veiligheid”. Maar ook andere thema’s kunnen worden ingebracht. Met elkaar wordt gediscussieerd over wat we waarover vinden en hoe dat praktijk zou kunnen worden. Het wordt ook gezellig: we eten samen, er is ruimte voor een mooie natuurwandeling en na afloop staat een drankje klaar.
Mensen die dit aanspreekt, zijn welkom om aan te sluiten. We hebben de Peelboerderij aan de Moostdijk als locatie gekozen. Rond 10.30 uur starten we daar het programma en uiterlijk 15.30 uur sluiten we af. Belangstelling? Mail dan even naar mvaas1@upcmail.nl en wij nemen contact met je op. Kun je enkel een deel van het programma? Kan ook, laat het ons weten.
Samen maken we Nederweert Anders, Anders Beter!

ANDERS WANDELEN IN LEVEROY

Nederweert Anders organiseert elke eerste zondag van de maand ‘Walk & talks’ met Nederweertenaren. Telkens in een andere dorpskern en met andere thema’s. Op zondag 7 november is een route in Leveroy uitgestippeld. Gezondheid en wonen zijn de hoofdthema’s. Iedereen is welkom om aan te sluiten.

Nederweert Anders
Nederweert Anders gaat in gesprek met burgers en organisaties in Nederweert. In dat kader wordt een aantal activiteiten georganiseerd. De maandelijkse zondagmorgenwandeling is er daar één van. Iedere eerste zondag van de maand wordt een wandeling uitgestippeld door iemand die bekend is in de desbetreffende kern. Aan elke kern/wandeling worden specifieke thema’s verbonden, maar alles kan besproken worden. Iedereen kan meelopen, iedereen is welkom en al wandelend voeren we het gesprek.

Op 7 november vindt de tweede ‘walk & talk’ plaats, dit keer in Leveroy. Thema’s waarover in ieder geval gepraat wordt zijn gezondheid en wonen. Hoe zit het met het woningaanbod in Leveroy? Veel woningen worden opgekocht door mensen van ‘buitenaf’. Wonen op het ‘platteland’ is voor veel mensen aantrekkelijk; rust, ruimte en huizen zijn betaalbaarder dan in woonkernen met meer voorzieningen. Mensen zijn mobieler dus een paar kilometer rijden voor je boodschappen is vaak niet zo’n probleem. Maar wat zijn de consequenties van deze ontwikkeling en hoe ervaar jij dit?

Een thema dat de gemoederen ook bezighoudt is de intensieve veehouderij en het wonen in de buurt van een stal met dieren. Wat betekent dit voor de gezondheid van omwonenden? Zeker in relatie tot geitenstallen is er veel discussie. We horen graag hoe jij hierover denkt.

We starten om 10.30 uur bij Café Wetemans aan de Dorpstraat 7 in Leveroy. De route is 4 à 5 kilometer en loopt vanaf de dorpskern richting Reulisweg, over het schouwpad naast de Leveroyse beek en dan verder langs de rand van het dorp. Er zijn een paar bijzondere plekken waar we stil staan bij mogelijke ontwikkelingen. Rond 12.00 uur zijn we terug bij Wetemans, waar een kop koffie/thee voor de deelnemers klaar staat. Zin om mee te lopen? Doen! Aanmelden hoeft niet. Meer weten? Stuur dan een mailtje naar: info@nederweert-anders.nl Wij nemen dan contact met jou op.

SUCCESVOLLE START ANDERS WANDELEN IN OSPELDIJK

Nederweert Anders organiseert “walk & talks” met Nederweertenaren. Op 3 Oktober heeft de eerste wandeling plaatsgevonden in Ospeldijk. De volgende editie vindt plaats op 7 november in Leveroy. Iedereen is welkom om aan te sluiten.
Nederweert Anders wil in gesprek met burgers en organisaties in Nederweert. In dat kader wordt een aantal activiteiten georganiseerd. De maandelijkse zondagmorgenwandeling is er daar één van. Iedere eerste zondag van de maand wordt een wandeling uitgestippeld van maximaal een uur door iemand die bekend is in de desbetreffende kern. Aan elke kern/wandeling wordt in ieder geval één specifiek thema verbonden, maar uiteraard kunnen tijdens de wandeling ook andere thema’s passeren. Het kan over die kern gaan, maar het mag ook totaal iets anders zijn. Iedereen kan meelopen, iedereen is welkom en al wandelend voeren we het gesprek.
Zondag 3 Oktober vond de eerste “walk & talk” plaats. Ondanks regen en wind hadden zich 16 wandelaars verzameld bij het Thomashuis aan de Moostdijk. Vertegenwoordigers van de dorpsraad, inwoners van Ospeldijk en andere belangstellenden. Onder leiding van wethouder Ria Stienen wandelde het gezelschap via de natuur van De Peel , langs akkers en maisvelden met op zichtafstand de 4 windmolens , een rondje Ospeldijk.
Nederweert Anders wil tijdens deze wandelingen in gesprek met inwoners en input ophalen voor het verkiezingsprogramma voor 2022. De gesprekken waren geanimeerd met veel en uiteenlopende onderwerpen. Van de energietransitie, de overlast van bomen, auto’s op waterstof tot woningbouw voor jongeren en nog veel meer. Na afloop kreeg het gezelschap koffie en thee aangeboden van het Thomashuis en werd nog even nagepraat.
7 november om 10.30 uur vindt de 2e editie van Anders Wandelen plaats. De kern Leveroy is dan uitvalsbasis en één van de thema’s is in ieder geval “gezondheid”. Maar ook voor de wandeling in Leveroy geldt: alles is bespreekbaar
Zin om mee te lopen? Doen! Nadere informatie over het startpunt volgt. Wil je graag vooraf melden dat je meewandelt of heb je behoefte aan meer informatie? Mail ons dan: info@nederweert-anders.nl. Wij nemen dan contact met jou op. Samen maken we Nederweert Anders, Anders Beter !

ANDERS WANDELEN OP 3 OKTOBER

ANDERS WANDELEN OP 3 OKTOBER
Nederweert Anders organiseert de komende maanden “walk & talks” met Nederweertenaren. 3 Oktober vindt de eerste editie plaats. Energie en windmolens zijn in ieder geval agendapunten. Iedereen is welkom om aan te sluiten.
Nederweert Anders wil in gesprek met burgers en organisaties in Nederweert. In dat kader wordt een aantal activiteiten georganiseerd. De maandelijkse zondagmorgenwandeling is er daar één van. Iedere eerste zondag van de maand wordt een wandeling uitgestippeld van maximaal een uur door iemand die bekend is in de desbetreffende kern. Aan elke kern/wandeling wordt in ieder geval één specifiek thema verbonden, maar uiteraard kunnen tijdens de wandeling alle thema’s passeren. Het kan over die kern gaan, maar het mag ook totaal iets anders zijn. Iedereen mag meelopen, iedereen is welkom en al wandelend voeren we het gesprek.
3 Oktober a.s. vindt de eerste “walk & talk” plaats. Om 10.30 uur starten we bij het Thomashuis Ospeldijk Moostdijk 1. Gids tijdens de wandeling is wethouder Ria Stienen, een echt “maegdje vanne Die-ek”. We verwachten tussen 11.30 en 12.00 uur terug te zijn bij het Thomashuis waar we met z’n allen nog een kopje koffie of thee drinken.
Thema’s waarover in ieder geval gepraat wordt: windmolens en de energietransitie. Belangrijke thema’s natuurlijk want de komende jaren moeten grote stappen worden gezet in het kader van een meer duurzame energievoorziening. Niemand kan het meer ontgaan zijn: we moeten van het gas af, we gaan allemaal elektrisch rijden, onze energievoorziening moet op een manier die klimaat en planeet niet of veel minder belasten. Niet minder dan een grote omwenteling dus.
Maar er zijn ook nog veel vragen. Wie gaat dat allemaal betalen? Hoeveel windmolens hebben we nodig en waar moeten ze komen? En komen we er daarmee? Willen we in Nederland niet weer het braafste jongetje van de klas zijn? Wat betekent dit alles voor mij? …….? Dat betekent dat er nog veel stof tot discussie is. Die willen wij graag –al wandelend- aanzwengelen.
Zin om mee te lopen? Doen! Zorg gewoon dat je 3 oktober op tijd bij het Thomashuis bent. Wil je dat graag vooraf melden of heb je behoefte aan meer informatie? Mail ons dan op: info@nederweert-anders.nl. Wij nemen dan contact met jou op.
Samen maken we Nederweert Anders, Anders Beter!

DE WANDELING ANDERS

Volgend jaar maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij Nederweert Anders zijn de voorbereidingen daarop in volle gang. Belangrijk is een goed verkiezingsprogramma waarin Nederweert zich herkent. 16 maart 2022 kiest Nederweert zijn nieuwe gemeenteraad. Nederweert Anders heeft een proces uitgestippeld om te komen tot een aansprekend en gedragen programma. Eén van de elementen daarin is het gesprek met de inwoners. Dat gesprek vindt plaats op allerlei manieren. Zo organiseert Nederweert Anders de komende maanden “walk & talks” met Nederweertenaren.
De zomervakantie zit er voor de meesten op; het gewone leven herneemt zijn loop. In de gemeenteraad is het zomerrecés afgesloten; allerlei onderwerpen dienen zich aan in het gemeentebestuur en vragen om politieke afweging en discussie. De naderende verkiezingen op 16 maart 2022 werpen hun schaduw vooruit. Iedereen zet zijn beste beentje voor om zijn of haar standpunten mooi in de schijnwerpers te zetten.
Ook Nederweert Anders is bezig met de voorbereidingen. Ons gezelschap is ruim 5 jaar geleden gestart als maatschappelijke beweging die op een constructief kritische manier wil bijdragen aan een gezonder Nederweert. Een Nederweert waar het goed wonen en werken is, waar de balans tussen economie/landbouw en natuur hersteld is, waar de energietransitie in volle gang is, waar we zorgen voor elkaar en er speciale aandacht is voor mensen die het moeilijk hebben.
Nederweert Anders heeft dus al een aantal thema’s gekozen die belangrijk zijn en aandacht vragen in het politieke debat. Maar wij willen meer…! Wij willen het debat zélf op een andere manier voeren: méér op basis van argumenten, méér gericht op dialoog, méér samen met inwoners. Niet minder dan een andere bestuurscultuur, die uitgaat van discussie op argumenten en overtuigingskracht.
We leggen de lat dus hoog. Niet alleen voor het gesprek in het gemeentehuis, in de gemeenteraad, in het politieke debat, maar ook voor onszelf. Dat doen we door ons verkiezingsprogramma langs een andere weg tot stand te laten komen. Geen lijstje van in beton gebeitelde standpunten die we sinds jaar en dag verkondigen, maar een interactief tot stand gekomen beginselprogramma. Een programma dat vorm en inhoud heeft gekregen aan de hand van gesprekken met en input van burgers van Nederweert.
Wordt het dan “U vraagt, wij draaien”? Nee, natuurlijk hebben we nog steeds over allerlei zaken opvattingen. Maar we hebben de wijsheid ook niet in pacht. We willen weten wat er leeft in alle kernen en gemeenschappen . We zijn op zoek naar de mogelijke aanscherping van onze ideeën, de aspecten die we misschien nét wat meer moeten belichten en soms doodgewoon de dingen die we nog niet weten, maar wel van belang zijn.
Goede gesprekken dus, dat is waaraan we behoefte hebben. Gesprekken met Nederweertenaren die betrokken zijn bij hun omgeving, opvattingen hebben over thema’s en die graag willen uitspreken. Eén van de manieren waarop we het gesprek willen voeren, hebben we genoemd: De wandeling Anders. Iedere eerste zondag van de maand gaan we aan de wandel vanuit een van de kernen van Nederweert. Er wordt een wandeling uitgestippeld van maximaal een uur door iemand die bekend is in de desbetreffende kern. Aan elke kern/wandeling wordt in ieder geval één specifiek thema verbonden, maar uiteraard kunnen tijdens de wandeling alle thema’s passeren. Het kan over die kern gaan, maar het mag ook totaal iets anders zijn. Iedereen mag meelopen, iedereen is welkom en al wandelend voeren we het gesprek. 3 Oktober a.s. vindt de eerste “walk & talk” plaats. Om 10.30 uur starten we bij het Thomashuis Ospeldijk Moostdijk 1. Thema’s waarover in ieder geval gepraat wordt: windmolens en de energietransitie.
Zin om mee te lopen? Doen! Zorg gewoon dat je 3 oktober op tijd bij het Thomashuis bent. Wil je dat graag vooraf melden of heb je behoefte aan meer informatie? Mail ons dan op: info@nederweert-anders.nl. Wij nemen dan contact met jou op.
Samen maken we Nederweert Anders, Anders Beter!

Terugblik raadvergadering 25 juni

De raadsvergadering van 25 juni stond in het teken van (financieel) terugblikken en vooruitkijken. Daarnaast stond de behandeling van de kadernota op de agenda waarin het college de plannen voor de periode 2020 tot 2023 presenteerde. Alle politieke partijen reageerden uitvoerig op de stukken waarbij opviel dat voor de coalitie het glas half vol is en voor de oppositie het glas half leeg.

Unaniem werd door alle partijen erkend dat we in een moeilijke tijd leven waarin grote vraagstukken op ons afkomen. Klimaatverandering, transitie in de landbouw, woningnood, verkeersveiligheid, leegstand in het centrum. Enkele onderwerpen die de revue passeerden en waar iedereen het over eens is dat het aangepakt moet worden. Echter, in de oplossingen verschillen de partijen.

Vanuit Nederweert Anders leggen we de prioriteit op gezondheid en leefklimaat. Met het streven naar meer groen en biodiversiteit in onze gemeente hopen we een bijdrage te leveren aan een betere luchtkwaliteit. Dit zorgt voor een gezondere leefomgeving. Ons amendement om een Tiny Forest te realiseren in onze gemeente werd door alle partijen gesteund. Voor onze veiligheid en om de uitstoot van stikstof te verminderen hebben we de toezegging dat later in de nota over mobiliteit, dus over het verkeer, gekeken wordt of de maximumsnelheid in het buitengebied (op de smalle wegen) terug kan naar 60 km/u en in de kernen naar 30 km/u. Prioriteit in de nota komt ook te liggen bij de verbinding van Ospeldijk naar het Buitencentrum voor de fietsers en de wandelaars.

In het sociale domein komt er bij het armoedebeleid met name ook aandacht voor de onze agrarische ondernemers. Bij nieuwe acties in de participatiewet wordt er niet meer alleen over de mensen gesproken maar met name ook met de mensen waar het over gaat.

Er zijn veel andere goede ideeën op tafel gekomen en goede besluiten over genomen:

– Behoud van cultuurhistorische elementen;

– Meer sportvoorzieningen;

– Facilliteren van maatregelingen die burgers kunnen nemen om de processierups te bestrijden;

– Verruiming van openingstijden van het Gemeentehuis;

– Watertappunten in het openbaar;

Voorstellen van andere partijen die we van harte hebben gesteund.

Nederweert is een mooie gemeente en staat er financieel gezond voor. Dit is een goede basis om verder te bouwen aan een betere toekomst voor de ondernemers en de inwoners van Nederweert.

Ria Stienen

Fractie voorzitster