Coalitie besprekingen gaan van start

Nadat we eerst op 24 april in een openbare zitting verduidelijkende vragen hebben kunnen stellen omtrent de partijprogramma’s en vervolgens op zaterdag 28 april een hele dag met alle gemeenteraadsleden en het management van de Gemeente Nederweert op de hei hebben gezeten, gaan we nu van start met de “formele” coalitie besprekingen. Dit gaan we doen met het JAN en D66. Waarom sluiten we het CDA uit? Dit is een vraag die voor de hand ligt. Immers het CDA is de grootste partij.
Ik wil dit graag toelichten. We sluiten het CDA niet uit, echter op 28 april is wel gebleken dat het CDA fundamenteel anders tegen de problematiek van het buitengebied aankijkt dan bijvoorbeeld Nederweert Anders.
Wat is er namelijk gebeurd op 28 april? We hebben eerst 2,5 uur een inleiding gehad in hoe je belangen moet afwegen als politieke partij. In een gemeenschap heb je altijd mensen die rechten hebben, die belangen hebben en die wensen hebben. Belangen en wensen kunnen heel legitiem en terecht zijn. Een recht is echter een “minimum”. Iedere inwoner van Nederweert heeft “recht” op een gezonde leefomgeving. De agrariërs in het buitengebied welke voor hun inkomen afhankelijk zijn van hun bedrijf hebben een groot belang. Immers zij hebben geïnvesteerd in hun bedrijf, geïnvesteerd in nieuwe technieken en werken hard om het zo goed mogelijk te doen. De regeldruk voor de agrariërs is al enorm en zal voor de toekomst ook niet minder worden. Als Nederweert Anders erkennen we deze belangen en beseffen ook dat het voor de agrariërs een moeilijke tijd is. De CDA komt (terecht) op voor de belangen van deze agrariërs. Echter waar het CDA niet in meegaat is de erkenning dat ook burgers rechten hebben. En hier wringt juist de schoen. Immers als je niet erkent dat burgers ook rechten hebben en alleen maar spreekt over belangen dan is de bereidheid om daadwerkelijk met de rechten aan de slag te gaan beperkt.
Na afloop van de bijeenkomst op 28 april ging het MT van de Gemeente en het VVD en CDA meteen naar huis. JAN, D66 en Nederweert Anders hebben nog even nagepraat en de dag geëvalueerd. Voor deze 3 partijen was het duidelijk dat werken aan de gezondheid van de Gemeente Nederweert lastig wordt met een partij die de problematiek niet erkent. We hebben afgesproken om alles eens even te laten bezinken. Maandagavond 30 april heeft Jan Smolenaars het verslag van 28 april toegelicht en zijn advies gegeven. Op het verzoek van het CDA om met hun de coalitiegesprekken op te starten heeft Henk Cuijpers van het JAN aangegeven een andere voorkeur te hebben. Nederweert Anders deelt deze voorkeur van het JAN en daarom gaan we meedoen met de coalitie besprekingen met JAN en D66.

Als Nederweert Anders willen we helder en transparant zijn. Gezondheid van alle inwoners van Nederweert staat voorop. Echter we realiseren ons dat we dit met de agrarische sector samen moeten doen. We zullen dus de dialoog op blijven zoeken en gaan de discussies niet uit de weg.

Wil je erbij zijn bij de coalitie besprekingen? Vrijdag 11 mei om 10.00 uur tot 15.30 hebben we een dag gepland in Peelboerderij (Nabij het buitencentrum De Pelen) Moostdijk 15 in Ospeldijk. Je bent van harte welkom. Meld je wel even aan zodat we met de catering rekening kunnen houden.

stuur voor morgenmiddag 12.00 uur een mail naar ria.stienen@upioz.nl

met vriendelijke groet
Namens Nederweert Anders
Ria Stienen

Voortgang na de verkiezingen!

Ria Stienen

Inmiddels is het ruim een maand geleden dat we 3 zetels hebben behaald bij de verkiezingen. Wat is er allemaal gebeurd en hoe gaat het nu verder?
Het CDA heeft als grootste partij het initiatief genomen en Henk Hermans gevraagd om met alle fracties een gesprek aan te gaan. Vanuit Nederweert Anders hebben we in dit gesprek aangegeven dat we geen voorstander zijn van het in achterkamertjes formeren van een coalitie. We wilden een onafhankelijk procesbegeleider die eerst naar de inhoud van de programma’s van de partijen kijkt en van daaruit gaan werken aan een logische coalitie die het beste in staat kan worden geacht om het programma te gaan uitvoeren. Jan Smolenaars is gevraagd om dit proces te begeleiden, Het is voor alle partijen wennen en aarzelend gaat iedereen mee in het voorstel.

Nadat met alle fracties is gesproken, is een matrix opgesteld met alle punten vanuit de diverse verkiezingsprogramma’s. Hierover konden in een openbare vergadering op 24 april verduidelijkende vragen worden gesteld. Dit bleef redelijk oppervlakkig. De echte verdieping moet nog komen. Omtrent de 3 heikele punten “Buitengebied, Randweg en Centrumplan” is besloten om deze 3 thema’s verder inhoudelijk uit te diepen. Hiervoor wordt het model van “morele oordeelsvorming” gevolgd. Aan de hand van 7 vragen zal door alle partijen inhoudelijk worden ingegaan op hun visie. De 7 vragen zijn:
1. Voor welke keuze sta ik?, beschrijf de situatie, wat acht ik moreel juist?
2. Welke betrokkenen hebben een recht, belang of wens bij deze beslissing?
3. Wie neemt de beslissing?
4. Heb ik nadere informatie nodig om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen?
5. wat zijn de argumenten?
6. Tot welke conclusie kom ik?
7. Ik peil bij mezelf wat ik voel over de genomen beslissing.

Deze aanpak vereist dat alle partijen het achterste van de tong laten zien. Omdat het nieuw is en om te voorkomen dat er alleen politiek correcte antwoorden worden gegeven, is ervoor gekozen om deze morele oordeelsvorming met de gehele raad en het Management Team van de gemeente te doen in een zogenaamde “Heisessie”.
De Heisessie an sich is niet openbaar, de uitkomsten wat ons betreft wel. Dat de Heisessie niet openbaar is heeft niets te maken met ruimtegebrek maar met het creëren van een “veilige” omgeving waarin mensen hun mening kunnen geven.
Het blijft zoeken naar een evenwicht tussen transparantie en kwaliteit van de uitkomst. Op deze wijze hopen we zaterdag aan het einde van de dag meer helderheid te hebben van wat een logische coalitie gaat worden voor Nederweert.

Hopende iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over het proces.
ik wens u een prettige Koningsdag en na zaterdag zullen we u nader informeren op deze site

Met vriendelijke groet,
Ria Stienen
fractievoorzitter Nederweert Anders