Voortgang coalitie bespreking en verslagen bijeenkomsten

Bij deze de planning inzake de coalitie bespreking alsmede de verslagen van de bijeenkomsten d.d. 11 mei en 19 mei.
De volgende openbare bijeenkomst is gepland op zaterdag 2 juni om 15.00 uur in Reigershorst Nederweert Eind. vanaf 14.00 uur is concept coalitie programma beschikbaar voor degene die deze bijeenkomst willen bijwonen.

met vriendelijke groet

verslag overleg 19 mei 2018 Pinnenhof. definitief

verslag overleg 11 mei 2018 Peelboerderij.vastgesteld

180524 planning coalitiebesprekingen, incl installatie

Coalitie besprekingen gaan van start

Nadat we eerst op 24 april in een openbare zitting verduidelijkende vragen hebben kunnen stellen omtrent de partijprogramma’s en vervolgens op zaterdag 28 april een hele dag met alle gemeenteraadsleden en het management van de Gemeente Nederweert op de hei hebben gezeten, gaan we nu van start met de “formele” coalitie besprekingen. Dit gaan we doen met het JAN en D66. Waarom sluiten we het CDA uit? Dit is een vraag die voor de hand ligt. Immers het CDA is de grootste partij.

Lees verder Coalitie besprekingen gaan van start

Gehele verslag bijeenkomst 28 april 2018

GOVERNANCE & INTEGRITY

Postadres : Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam

Secretariaat : Marga Lamers E-mail : m.lamers@gi-nederland.com Telefoon : 088 – 7000 400

Contactpersoon : Eloy Weterings E-mail : e.weterings@gi-nederland.com

Datum : 30-4-2018

Governance & Integrity | 088 – 700 0400 | www.gi-nederland.com

Lees verder Gehele verslag bijeenkomst 28 april 2018

Voortgang na de verkiezingen!

Ria Stienen

Inmiddels is het ruim een maand geleden dat we 3 zetels hebben behaald bij de verkiezingen. Wat is er allemaal gebeurd en hoe gaat het nu verder?
Het CDA heeft als grootste partij het initiatief genomen en Henk Hermans gevraagd om met alle fracties een gesprek aan te gaan. Vanuit Nederweert Anders hebben we in dit gesprek aangegeven dat we geen voorstander zijn van het in achterkamertjes formeren van een coalitie. We wilden een onafhankelijk procesbegeleider die eerst naar de inhoud van de programma’s van de partijen kijkt en van daaruit gaan werken aan een logische coalitie die het beste in staat kan worden geacht om het programma te gaan uitvoeren. Jan Smolenaars is gevraagd om dit proces te begeleiden, Het is voor alle partijen wennen en aarzelend gaat iedereen mee in het voorstel.

Nadat met alle fracties is gesproken, is een matrix opgesteld met alle punten vanuit de diverse verkiezingsprogramma’s. Hierover konden in een openbare vergadering op 24 april verduidelijkende vragen worden gesteld. Dit bleef redelijk oppervlakkig. De echte verdieping moet nog komen. Omtrent de 3 heikele punten “Buitengebied, Randweg en Centrumplan” is besloten om deze 3 thema’s verder inhoudelijk uit te diepen. Hiervoor wordt het model van “morele oordeelsvorming” gevolgd. Aan de hand van 7 vragen zal door alle partijen inhoudelijk worden ingegaan op hun visie. De 7 vragen zijn:
1. Voor welke keuze sta ik?, beschrijf de situatie, wat acht ik moreel juist?
2. Welke betrokkenen hebben een recht, belang of wens bij deze beslissing?
3. Wie neemt de beslissing?
4. Heb ik nadere informatie nodig om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen?
5. wat zijn de argumenten?
6. Tot welke conclusie kom ik?
7. Ik peil bij mezelf wat ik voel over de genomen beslissing.

Deze aanpak vereist dat alle partijen het achterste van de tong laten zien. Omdat het nieuw is en om te voorkomen dat er alleen politiek correcte antwoorden worden gegeven, is ervoor gekozen om deze morele oordeelsvorming met de gehele raad en het Management Team van de gemeente te doen in een zogenaamde “Heisessie”.
De Heisessie an sich is niet openbaar, de uitkomsten wat ons betreft wel. Dat de Heisessie niet openbaar is heeft niets te maken met ruimtegebrek maar met het creëren van een “veilige” omgeving waarin mensen hun mening kunnen geven.
Het blijft zoeken naar een evenwicht tussen transparantie en kwaliteit van de uitkomst. Op deze wijze hopen we zaterdag aan het einde van de dag meer helderheid te hebben van wat een logische coalitie gaat worden voor Nederweert.

Hopende iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over het proces.
ik wens u een prettige Koningsdag en na zaterdag zullen we u nader informeren op deze site

Met vriendelijke groet,
Ria Stienen
fractievoorzitter Nederweert Anders